Grup Carn és una empresa situada a Sabadell que la seva finalitat és la comercialització de carn boví, oví i caprí. Disposem d’una sèrie de granges per l’engreixi de mascles i femelles de bovins amb un control de tot el procés d’engreixi per oferir la màxima qualitat dels nostres productes.Produïm la certificació marca “Q” de la Generalitat de Catalunya que explica d’animals criats en una climatització vegetal amb un pla de control elaborat per la mateixa Generalitat. A més, produïm una classe de vedella amb certificació *Grup *Carn. Les vedelles tenen diferents procedències europees. (Espanya, Alemanya, França, Itàlia, Àustria…).També disposem de mascles de les diferents classificacions.Els animals de classe bovina podem oferir-los tant en viu com en canal. Fins i tot tenim canals d’oví i caprí sacrificats a Sabadell.Tota la carn de la qual disposem pot ser (previ avís) sacrificada Halal.

 

 

Les nostres granges