Els controls sanitaris estan a l’ordre del dia de les nostres prioritats. Procurem que cap detall se’ns escapi perquè les vedelles passin, i de manera notable, tots els controls pertinents. Les empreses contractades s’encarreguen de donar-nos el nivell de qualitat, mentre que el nostre veterinari es responsabilitza que les vedelles engreixin a l’entorn més adient per elles. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *